Графичен дизайн и предпечат на книги и списания

Графичен дизайн и предпечат на книги и списания

Дизайн и предпечат на корица на книга

Дизайн и предпечат на списания

Дизайн и предпечат на книги

Дизайн и предпечат на брошури

Дизайн и предпечат на каталози

Дизайн и предпечат на фотокниги

Дизайн и предпечат на постери, банери, транспаранти

Дизайн и предпечат на корица на книга

Графичен дизайн и подготовка за печат на корица за книга.

Графичен дизайн и подготовка за печат на корица за книга

Дизайн и предпечат на списания

Корекция и редакция на текстове. Графичен дизайн. Подготовка на изображения, графики и таблици. Предпечат – страниране, подготовка на файлове за печат.

Дизайн и предпечат на списания

Дизайн и предпечат на списание

Дизайн и предпечат на книги

Текстообработка – редакция и корекция на текстове. Графичен дизайн. Предпечатна подготовка – страниране, подготовка на графики, таблици и изображения.

Дизайн и предпечат на книги

Дизайн и предпечат на книги

Дизайн и предпечат на брошури

Графичен дизайн, обработка на изображенията според изискванията, създаване на графики и таблици за брошури. Корекция и редакция на текстове. Предпечатна подготовка на брошури.

Дизайн и предпечат на брошури

Дизайн и предпечат на брошури

Дизайн и предпечат на каталози

Графичен дизайн, обработване на изображенията според изискванията и предпечатна подготовка на каталози.

Дизайн и предпечат на каталози

Дизайн и предпечат на фотокниги

Графичен дизайн, обработка и монтаж на фотографии и подоготовка за печат на фотокниги.

Дизайн и предпечат на фотокниги

Дизайн и предпечат на сватбена фотокнига

Дизайн и предпечат на постери, банери, транспаранти

Графичен дизайн и предпечат на постери, банери, транспаранти.

Дизайн и предпечат на постери, банери, транспаранти