Книга Cardiology Update Scientific Program

Научна програма на "Cardiology Update 2006"

Графичен дизайн и предпечат на брошура. 2006.

Cardiology Update e международен кардиологичен конгрес, който през 2006 година се проведе в България с участието на български и чуждестранни лектори от различни области на медицината. За конгреса бяха изработени много печатни и дигитални рекламни и организационни материали, сред които представената тук научна програма на конгреса, сборник с резюмета на лекциите и постери, а след конгреса – сборник с пълните текстове на лекциите.

Cardiology Update Scientific Program

Изработено за: Арбилис

Технологии: Adobe InDesign

Година: 2006

Книга Cardiology Update Scientific Program – корица Книга Cardiology Update Scientific Program Книга Cardiology Update Scientific Program