Книга Cardiology Update Abstract Book

Книга "Cardiology Update Abstract Book"

Графичен дизайн и предпечат на книга. 2006.

Cardiology Update e международен кардиологичен конгрес, който през 2006 година се проведе в България с участието на български и чуждестранни лектори от различни области на медицината. За конгреса бяха изработени много печатни и дигитални рекламни и организационни материали, преди конгреса бяха отпечатани постери и рекламни материали, научна програма, представеният тук сборник с резюмета на лекциите, а след конгреса – книга с пълните текстове на лекциите.

Cardiology Update Abstract Book

Изработено за: Арбилис

Технологии: Adobe InDesign

Година: 2006

Книга Cardiology Update Abstract Book – корица Книга Cardiology Update Abstract Book Книга Cardiology Update Abstract Book