Корица на книгата Proceedings of Cardiology Update 2006

Корица на книгата "Proceedings of Cardiology Update 2006"

Графичен дизайн и подоготовка за печат на корица на книга. 2006.

Cardiology Update e международен кардиологичен конгрес, който през 2006 година се проведе в България с участието на български и чуждестранни лектори. За конгреса бяха изработени печатни и дигитални, рекламни и организационни материали – програма, постери и рекламни материали, сборник с резюмета на лекциите и др. Настоящата книга включва пълните пълните текстове на лекциите и бе издадена след конгреса.

Proceedings of Cardiology Update 2006

Изработено за: Арбилис

Технологии: Adobe Illustrator

Година: 2006

Корица на книгата Proceedings of Cardiology Update 2006