Брошура за дентална хигиена

Copyright

Създаване на съдържание, текстообработка, обработка на изображенията, графичен дизайн и подготовка за печат на брошурата "Как да се гриржим за зъбите си" за Естедентал.