Книга Първична и вторична превенция на социално-значими заболявания

Книга "Първична и вторична превенция на социално-значими заболявания"

Дизайн и предпечат на книга. Текстообработка – редакция и корекция на текстовете. Графичен дизайн. Предпечат – страниране, подготовка на графики, таблици и изображения. 2006.

Книгата "Първична и вторична превенция на социално-значими заболявания" включва публикации на известни български специалисти в различни области на медицината. Това беше моята първа книга – от редакцията и корекцията на текстовете до подготовката на изданието за печат.

"Първична и вторична превенция на социално-значими заболявания"

Изработено за: Арбилис

Технологии: Adobe Illustrator, Adobe InDesign

Година: 2006

Книга Първична и вторична превенция на социално-значими заболявания – корица Книга Първична и вторична превенция на социално-значими заболявания Книга Първична и вторична превенция на социално-значими заболявания Книга Първична и вторична превенция на социално-значими заболявания