Списание Наука Кардиология

Списание "Наука Кардиология"

Предпечат на списание. Текстообработка – редакция, корекция, превод на текстове. Дизайн на корицата. Предпечат – страниране, подготовка на графики, таблици и изображения. 2006.

Списание "Наука Кардиология" е първото периодично медицинско издание на издателство "Арбилис", което излиза в 6 броя годишно и е посветено на сърдечните заболявания и тяхното лечение. Главен редактор на списанието е проф. Борислав Георгиев. Списанието е насочено към кардиолози, общопрактикуващи лекари и други специалисти. Първият брой на списанието излезе през 2000 г. и аз съм част от екипа, който го създава, от самото му начало.

За това списание и другите печатни издания на Арбилис извършвам редакция на текстове, корекция на текстове, превод на чужди материали от английски и италиански език. В продължение на 1 година също така подготвях списанието за печат – страниране, изготвяне на таблици и графики, подготовка на изображения за печат.

Списание "Наука Кардиология" 2/2006

Изработено за: Арбилис

Технологии: Adobe Illustrator, Adobe InDesign

Година: 2006

Списание Наука Кардиология – корица Списание Наука Кардиология Списание Наука Кардиология