Лого дизайн

Дизайн на лого и фирмени печатни материали

Дизайн на лого

Дизайн на фирмени печатни материали

Логото е графичен символ или стилизирано наименование, използвано за идентифициране на организация, продукт или лице. Към логото съществуват редица изисквания, основните от които са логото да може да бъде използвано във всякакви размери и да бъде ефективно в черно/бяло. За тази цел логото се изработва в различни варианти, които могат да се използват при различни среди (печатни, електронни) и различни размери.

Дизайн на лого

Дизайн на лого

Дизайн на лого

Графичен дизайн и предпечат на фирмени печатни материали

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на визитни картички, фирмени бланки, фирмени папки, продуктови и рекламни брошури, продуктови каталози, рекламни листовки (флаери), плакати, календари, менюта, етикети, стикери, опаковки и др.

Дизайн на брошура

Дизайн на визитна картичка

Дизайн на продуктов каталог