Лого на WirePro Tech

Лого на WirePro Tech – американска компания за автоматично тестово оборудване

Идейна концепция и дизайн на лого.

WirePro Tech e американска компания, която произвежда софтуер и хардуер за автоматично тестово оборудване. Клиентът желаеше изработване на уебсайт и консервативно лого, което съответства на имиджа на компанията.

Клиент: WirePro Tech

Технологии: Adobe Illustrator

Година: 2017

Лого дизайн на WirePro Tech Лого дизайн на WirePro Tech
Лого дизайн на WirePro Tech