Уебсайт на WirePro Tech

Уебсайт на WirePro Tech – американска компания за автоматично тестово оборудване

Изработване на уебсайт с електронен магазин – идейна концепция, графичен дизайн, уеб дизайн - Wordpress, WooCommerce. 2017.

WirePro Tech e американска компания, която произвежда софтуер и хардуер за автоматично тестово оборудване. Този сайт е редизайн на по-стар уебсайт на компанията. Сайтът включва представяне на компанията, продуктите и услугите, контактна информация и електронен магазин.

Обработката на изображенията включва тифец, преоразмеряване, уеднаквяване на цветовете и контраста. За целите на сайта са изработени графики и таблици, съдържащи техническа информация за продуктите, които могат да бъдат открити в описанието на продуктите в електронния магазин.

За компанията е изработено и ново лого.

Уебсайт: wirepro.com

Клиент: WirePro Tech, USA

Технологии: Wordpress, WooCommerce

Година: 2017

Уебсайт на WirePro Tech – начало Уебсайт на WirePro Tech – представяне на продукт Уебсайт на WirePro Tech – електронен магазин Уебсайт на WirePro Tech – електронен магазин, продукт Уебсайт на WirePro Tech – контакт