Уебсайт на Ариола

Уебсайт на Ariola – италианска компания, производител на вино

Изработване на уебсайт – идеен проект, фотография, графичен дизайн и уеб дизайн (Adobe Flash). Редизайн, 2006.

Ариола е винопроизводител от Парма, Италия. Компанията притежава лозя, винарна и собствени магазини, в които продава продукцията си. Клиентът желаеше редизайн на сайта на компанията.

Започнах работата по сайта със заснемане на продуктите във винарната и един от магазините. Избрах естествения интериор пред студиото.

Старият сайт на компанията бе изработен на Flash. Изработих новия уебсайт отново на Flash, придържайки се към основната структура на стария сайт и фирмената идентичност. Основна цел на сайта бе представяне на продуктовите линии на компанията. Сайтът съдържа кратко представяне на компанията, представяне на наградите и контактна информация.

Този сайт вече не е онлайн. По-долу можете да видите видео представяне на основните функционалности на сайта.

Изработено за: Studio Gea, Parma, Italia

Технологии: Adobe Flash, Actionscript 2.0

Година: 2006