Лого дизайн на Естедентал

Лого на Естедентал – дентална практика

Изработване на лого – идейна концепция, лого дизайн, анимация.

Естедентал е дентална практика. Логото е двуцветно, в цветовете, които се свързват традиционно с медицината – синьо и зелено. Шрифтът е заоблен, използвани са само малки букви, което създава усещане за монотонност, предвидимост и сигурност. Логото съдържа елемент на усмивка като част от заглавната буква.

Анимираното лого представя идейната концепция на практиката.

Изработено за: Естедентал

Технологии: Adobe Illustrator

Година: 2020

Лого на Естедентал Лого на Естедентал Лого на Естедентал
Лого на Естедентал