Уебсайт на Арбилис, издателство, рекламна агенция, туроператор

Уебсайт на Арбилис – издателство, рекламна агенция и туроператор

Идеен проект и уебдизайн. Редизайн – HTML, Wordpress, 2013.

Арбилис е компания, специализирана в издателската дейност, връзките с обществеността и рекламата и туристическата дейност.

Редизайн на съществуващ сайт с диференциране на дейностите и създаване на три отделни сайта във връзка с развиието на компанията – издателска дейност, организиране на събития и реклама и туристическа дейност. Всеки от отделните сайтове съдържа специфични функционалности - система за членство, система за абонамент за различните издания на издателството, система за резервации и др. Уебсайтът се поддържа от компанията.

Уебсайт: arbilis.com

Клиент: Арбилис

Технологии: HTML, Wordpress

Година: 2013

Уебсайт на Арбилис – начало Уебсайт на Арбилис – издателска дейност Уебсайт на Арбилис – издателска дейност, представяне на периодично издание Уебсайт на Арбилис – туристическа дейност Уебсайт на Арбилис – туристическа дейност, резервация Уебсайт на Арбилис – туристическа дейност, резервация