Уебсайт на Трепка Славова, Швейцария

Уебсайт на Трепка Славова – детски психолог

Изработване на сайт за детски психолог – идеен проект и уеб дизайн, Wordpress. 2019.

Клиентката е детски психолог и желае представителен уебсайт и блог, в който да публикува статии, свързани с работата й. Изработих сайта с Wordpress поради лесното използване на системата. Сайтът включва представяне на професионалната кариера на клиентката, галерия, контактна информация и блог.

Уебсайт: trepkaslavova.com

Клиент: Трепка Славова

Технологии: Wordpress

Година: 2019

Уебсайт на Трепка Славова – начало Уебсайт на Трепка Славова – професионална кариера Уебсайт на Трепка Славова – галерия Уебсайт на Трепка Славова – блог Уебсайт на Трепка Славова – статия Уебсайт на Трепка Славова – контакт