Заснемане и редактиране на видео

Заснемане и обработка на видео

Създаване на видео

Заснемане на видео

Редактиране на видео

Видео ефекти

Създаване на видео

Създаване на представително, рекламно или обучително видео. Разгледайте повече видеа в моето портфолио.
Заснемане на видео

Подготвка, стилизиране и заснемаме на видео. За повече информация разгледайте моето портфолио.

Редактиране на видео

Редактирането на видео включва изрязване и сглобяване на сегменти от видеото, промяна на скоростта на възпроизвеждане, корекция на белия баланс, цветовете, контраста, остротата на видеото, добавка на визуални ефекти, добавка на аудио или музикални ефекти и експортиране на готовия видео файл в подходящ размер за целите на използването му. Редакция на кратко видео (трейлъри, кратки реклами и др.). Редакция на дълго видео (филм). Обработка на корпоративно видео и презентации. Обработка на домашно видео. Разгледайте моето видео портфолио.

Видео ефекти

Добавяне на визуални и музикални ефекти към видео.