ВИДЕО ПОРТФОЛИО

/ /
Заснемане и редактиране на кулинарно видео за Annieandjeff.com

Заснемане на видео за Annieandjeff.com

Заснемане и редактиране на кулинарно видео за Cuccinella.com

Заснемане на видео за Cuccinella.com

Заснемане и ледактиране на видео за The Bushcraft Chronicles

Заснемане на видео за The Bushcraft Chronicles