Анимирани банериза интернет компания

Създаване на анимация

Създаване на анимирано лого

Създаване на рекламна анимация

Създаване на анимирано интро за уебсайт

Създаване на анимиран банер

Дигитална презентация

Слайдшоу

Логото е графичен символ на компания или лице. Най-често логото представя дейността, мисията или ценностите на компанията. Анимираното лого предоставя повече възможности за представяне и предаване на концепции и идеи и въздействие върху потребителите.

Анимацията привлича вниманието и ангажира потребителите. Анимацията може да предаде бързо и ефективно Вашето послание на Вашите клиенти.

Създаване на анимирано интро за уебсайт

Анимираното интро представлява анимация, която се позиционира в заглавната част на началната страница на уебсайта и представя ключови идеи или продукти.

Създаване на анимиран банер

Анимираните банери насочват вниманието на потребителите към важни продукти или концепции. Анимираните банери се използват и за целите на рекламните кампании.

Създаване на дигитална презентация

Дигиталната презентация е презентация на съдържание в дигитална форма. Анимираните ефекти насочват вниманието на потребителите и улесняват предаването на информацията.

Създаване на слайдшоу

Слайдшоу е представяне на поредица от фотографии за електронни устройства. То може да съдържа ефекти при прехода на снимките, допълнителни графични елементи, аудио, музика и др., които подсилват посланието на фотографиите.