Един ден

Един ден

Един ден. В едно малко магазинче. На една малка уличка в Парма.

Година: 2006