Потрет на приятел

Портрет на приятел

Година: 2006

Портрет на приятел