Анимирано лого на Естедентал

Анимирано лого на Естедентал – дентална практика

Анимация на лого – Adobe Flash. 2020.

Естедентал е дентална практика. Логото на Естедентал е изработено в цветове, които традиционно се свързват с медицината – синьо и зелено. Шрифтът е заоблен, използвани са само малки букви, което създава усещане за монотонност, предвидимост и сигурност. Логото съдържа елемент на усмивка като част от заглавната буква.

Анимираното лого представя идейната концепция на практиката – сигурност, предвидими резултати и красива усмивка.

Изработено за: Естедентал

Технологии: Adobe Flash

Година: 2020