Лого дизайн за Maiia.bg

Лого за Maiia.bg

Изработване на лого – идейна концепция и лого дизайн.

Концепцията на логото е да представи визуалната комуникация в стилизирано изображение.

Анимираното лого представя идейната концепция на логото.

Изработено за: Maiia.bg

Технологии: Adobe Illustrator

Година: 2020

Лого за Maiia.bg Лого за Maiia.bg
Лого за Maiia.bg
Photo by Ryan Walton on Unsplash